Đề nghị kỷ luật nguyên Huyện ủy viên Sơn Tây vì làm thất thoát hơn 26 tỷ đồng

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Hà Văn Tiên trên cương vị là Huyện ủy, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Sơn Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thủy điện Đắkđrinh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Tây đã có các sai phạm trong thời gian tại chức như: 

- Biết các cá nhân, hộ gia đình không thuộc diện được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nhưng vẫn đưa vào danh sách để chi trả tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là vi phạm quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Không kiểm tra, chỉ đạo thực tế nhưng vẫn ký báo cáo kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án thủy điện Đắkđrinh, đề nghị UBND huyện quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho những người không đủ điều kiện hưởng tiền chuyển đổi nghề nghiệp, làm thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền hơn 26 tỷ đồng.

Nhận thấy vi phạm của ông Hà Văn Tiên là nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hà Văn Tiên.

TIN LIÊN QUAN