Khi ý Đảng hợp lòng dân

Bí thư Đảng ủy xã Đức Phú Trần Thơm cho biết: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, vì khối lượng công việc và nguồn kinh phí đầu tư rất lớn. Do đó, nếu không huy động sự tham gia của người dân thì khó có thể thành công. Vì thế, Đảng ủy xã Đức Phú đã bám sát các văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch của tỉnh, huyện và tình hình thực tế ở địa phương để ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2018 đạt chuẩn xã NTM.

Để đưa Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Đức Phú xác định, vấn đề then chốt đặt ra là cần có sự đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân; xây dựng lộ trình, bước đi thích hợp trong xây dựng NTM, với mục tiêu là nâng cao chất lượng đời sống người dân.
 

“Ngay sau khi dự án xây dựng trang trại bò sữa Vinamilk quy mô gần 130ha được chấp thuận đầu tư, xã đã tổ chức họp dân để thông tin về dự án, nhằm tạo sự đồng thuận. Lúc đầu, nhiều hộ chưa đồng ý do mức tiền đền bù thấp, nhưng khi được giải thích về lợi ích mà người dân được hưởng khi triển khai dự án thì người dân đã đồng tình. Hiện các hộ dân đã bàn giao gần 30ha đất và dự án cũng đã khởi công xây dựng”.


 Bí thư Đảng ủy xã Đức Phú 
TRẦN THƠM

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Phú đã chỉ đạo cấp ủy, chi bộ các thôn đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chú trọng chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở để thảo luận, đề ra giải pháp giải quyết, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... Nhờ đó, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó có nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Phú còn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, lắng nghe ý kiến của nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp, dân hưởng thụ”. Tập trung thực hiện các tiêu chí xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, làm đường giao thông nông thôn.

Từ những việc làm công khai, minh bạch, thiết thực, người dân đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM, với tổng số tiền đóng góp hơn 4,4 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn xã đã bê tông được 12,8/14,2km đường xã, 12,3/16,6km đường thôn, 13,3/17km đường ngõ xóm; cứng hóa 8/11km đường trục chính nội đồng...

Bí thư Đảng ủy xã Đức Phú Trần Thơm cho biết thêm: Để khai thác tốt tiềm năng đất đai, xã triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như: Cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao, với diện tích 200ha; mô hình sản xuất lúa giống 70ha; mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ, với diện tích 1.000m2; mô hình nuôi chồn hương, nuôi dê... Các mô hình trên đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nâng cao đời sống.

Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn... Nhờ đó, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên, từ 21,5 triệu đồng năm 2012 lên 35 triệu đồng/người/năm năm 2018. Số hộ nghèo trong xã giảm dần qua từng năm, hiện còn 3,29%. Qua rà soát, đánh giá của UBND huyện Mộ Đức, đến nay xã Đức Phú đã đạt chuẩn xã NTM.

TIN LIÊN QUAN