Thước lô ban

KẾT QUẢ SƠ BỘ

  Nhỏ hơn 2cm Nhỏ hơn 1cm Số yêu cầu Lớn hơn 1cm Lớn hơn 2cm
Kích thước (cm) 0 0 0 1 2
Theo thước Lỗ Ban 42.9 cm Tài Đức-Tốt Tài Đức-Tốt Tài Đức-Tốt Tài Đức-Tốt Bảo Kho-Tốt
Theo thước Lỗ Ban 38.8 cm Phúc Tinh-Tốt Phúc Tinh-Tốt Phúc Tinh-Tốt Cập Đệ-Tốt Tài Vượng-Tốt
Theo thước Lỗ Ban 52.0 cm Quyền Lộc-Tốt Quyền Lộc-Tốt Quyền Lộc-Tốt Quyền Lộc-Tốt Trung Tín-Tốt

 

BẢNG SỐ RƠI VÀO CUNG TỐT TRONG CẢ 03 LỌAI THƯỚC LỖ BAN KỂ TRÊN (mm)

200

1320

2340

3400

3910

210

1330

2350

3410

4100

220

1340

2360

3600

4110

230

1520

2540

3650

4460

470

1530

2550

3660

4470

480

1540

2560

3670

4480

810

1550

2600

3680

4670

1050

2100

2610

3690

4680

1060

2110

2620

3700

4690

1070

2120

2800

3850

4740

1080

2130

2810

3860

4880

1250

2140

2820

3870

4930

1260

2310

2830

3880

4940

1270

2320

3380

3890

4950

1280

2330

3390

3900

4960

 

LTS: Do có rất nhiều bài viết, thông tin về thước Lỗ ban có các kích thước khác nhau. Ở đây, chúng tôi chỉ giới thiệu 03 loại kích thước Lỗ Ban phổ biến tại Việt Nam, có chu kỳ lặp lại tương đương 42.9 cm, 38.8 cm, 52 cm. Trân trọng.

TIN LIÊN QUAN